Liên quân mobile - Bình thường

 được quản lý bởi Kòi octiiu957 - Kênh youtube với hơn 500k sub

Nếu acc bị chủ acc cũ truy cập, bấm vào >>ĐÂY<< và làm theo hướng dẫn

Mã Số
Giá
Trạng thái
Bảng ngọc
Bậc ngọc
Vàng
Ruby
Quân huy
Rank
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 259,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Tinh Anh V
TIỀN CARD: 370,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 210,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Bạch Kim V
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Đồng V
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Bạch Kim V
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Bạch Kim V
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 154,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương V
TIỀN CARD: 220,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 175,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Bạch Kim V
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 350,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 3
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Tinh Anh V
TIỀN CARD: 500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 28,000,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
TIỀN CARD: 40,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 28,000,000 VNĐ
Bảng ngọc: 999
Bậc ngọc: 999
Vàng: 999
Ruby: 999
Quân huy: 999
Rank: Thách đấu
TIỀN CARD: 40,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 70,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 77,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
TIỀN CARD: 110,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 77,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
TIỀN CARD: 110,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 77,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
TIỀN CARD: 110,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 70,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli