NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #108892

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 1,050,000 VNĐ
TIỀN CARD: 1,500,000 VNĐ

Máy chủ: 7 Sao

Hành tinh: Xay da

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: sever 7 xayda 47ty đệ 47ty skill kame ttnl knl cãi trang. x3 x4 đầy đủ, dra cell con vô hình. acc ngon có quần hd bao đỉnh, giáp bao ngon acc ngon cày tốt tặng 647 ngọc theo acc

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #108892