NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #156250

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 35,000 VNĐ
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ

Server: 10 Sao

Hành tinh: Trái đất

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Bộ ngọc rồng 1 Sao

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: bộ ngọc rồng 1 sao

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #156250