FREE FIRE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #149775

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 560,000 VNĐ
TIỀN CARD: 800,000 VNĐ

Đăng Ký: Facebook

Pet:

Thẻ Vô Cực:

Nổi bật: acc ngon có súng nâng cấp, ak47 rồng xanh lv4, scar cá mập lv2, mp40 mãng xà lv2, đồ xe đủ dùng, ae mua về chiến.

Hình ảnh chi tiết của tài khoản FREE FIRE #149775