NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #135979

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 28,000 VNĐ
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ

Máy chủ: 7 Sao

Đăng ký: Ảo

Hành tinh: Trái đất

Nổi bật: PÉT MINION vĩnh viễn bao ngon, acc cày víp

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #135979