FREE FIRE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #151909

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 770,000 VNĐ
TIỀN CARD: 1,100,000 VNĐ

Đăng Ký: Facebook

Pet:

Thẻ Vô Cực: Không

Nổi bật: ít nhưng mà chất, súng nâng cấp m1014 huyết hỏa lv4, set quỷ dạ xoa, set chiến long, set bọ cạp.

Hình ảnh chi tiết của tài khoản FREE FIRE #151909