DANH MỤC GAME

SƠ SINH

Số tài khoản: 4126

Đã bán: 66106

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 855

Đã bán: 45423

SHOP VẬT PHẨM NRO

Số tài khoản: 487

Đã bán: 21119

NICK NGỌC RỒNG CÓ VẬT PHẨM SỰ KIỆN

Số tài khoản: 138

Đã bán: 1504

THƯỜNG

Số tài khoản: 307

Đã bán: 7716

BÌNH THƯỜNG

Số tài khoản: 476

Đã bán: 2962

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 144286

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 130900

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 116

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 2893

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 3186